دستورالعمل صدور مجوز انتشار محتوای تبلیغاتی

دستورالعمل صدور مجوز انتشار محتوای تبلیغاتی تاریخ تصویب: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ تصویب کننده: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استناد بند (۱۶) مادۀ (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی، آیین نامۀ تأسیس و نظارت بر نحوۀ کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی مصوب مورخ ۱۳۵۸/۱۲/۲۷ […]

نرم افزار قطعات خودرو های کیا

https://aparat.com/v/KVm0B Electronic Spare Parts Catalog EPC (Microcat V6 for KIA)  contains information about the Parts and accessories for KIA cars, buses, and trucks. Manufactured to all Markets (Australia, Canada, Europe, General, Middle East, USA, CIS ). Microcat V6 For KIA Easy to use and includes a simple search function that allows the user to search […]