دستورالعمل صدور مجوز انتشار محتوای تبلیغاتی

1399/12/09

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

به استناد بند (16) مادۀ (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب مورخ 12/12/1365 مجلس شورای اسلامی، آیین نامۀ تأسیس و نظارت بر نحوۀ کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی مصوب مورخ 1358/12/27 شورای انقلاب اسلامی، «سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی» مصوب جلسۀ شمارۀ (198) مورخ 1388/11/28 شورای عالی انقلاب فرهنگی، «بخشی از دستورالعمل تبلیغات محیطی کالا و خدمات» مصوب جلسۀ شمارۀ (571) مورخ 1391/02/12 شورای فرهنگ عمومی و در راستای اجرای مصوبۀ مورخ 4‏/6‏/1397 شورای راهبری توسعۀ مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص ساماندهی مجوزهای این وزارتخانه، «دستورالعمل صدور مجوز انتشار محتوای تبلیغاتی» ابلاغ شد.

 تعاریف:

1ـ1ـآیین ­نامه:آیین­ نامۀ تأسیس و نظارت بر نحوۀ کار و فعالیت کانون­های آگهی و تبلیغاتی مصوب مورخ 27/12/1358 شورای انقلاب اسلامی.

1ـ2ـ کانون:کانون آگهی و تبلیغاتی، سازمان­هایی هستند که کار آنها تنظیم، تهیه، مشاوره و اجرای برنامه­های تبلیغاتی و روابط عمومی و انجام دادن سایر خدمات برای معرفی و فروش کالا یا خدمات می­باشد.

1ـ3ـ کانون فعال: کانونی است که براساس ارزشیابی سالیانه در یک رستۀ معین در حال فعالیت می‌باشد و مشمول مادۀ (19) آیین‌نامه نشده است.

1ـ4ـ سامانه: سامانۀ الکترونیکی کانون‌های آگهی و تبلیغاتی به نشانیwww.e-tablighat.irکه از طریق سامانۀ پنجرۀ واحد خدمات الکترونیک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نشانیsso.farhang.gov.irنیز در دسترس است.

1-5- رسانه: هرگونه‌ ابزار، وسیله‌، تجهیزات‌، فناوری‌ یا بستری که‌ برای‌ ارسال‌ و انتقال‌ پیام‌ در قالب‌ صوت‌، تصویر، متن‌ و یا ترکیبی‌ از آنها مورد استفاده‌ قرار می­ گیرد؛ مانند، رادیو، تلویزیون، نشریات، پیام ­رسان­ های مجازی و مانند آنها.

1-6- رسانه دیجیتال: رسانه مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات که تبادل یا انتشار محتوا در ­آنها، تنها به کمک ابزارهای مجهز به پردازشگر دیجیتال میسر باشد.

1-7- تبلیغات (آگهی)‌: هرگونه اعلان و اطلاع ­رسانی برای معرفی و فروش کالا یا خدمت که به انواع زیر قابل تقسیم است:

1-7-1- تبلیغات محیطی: هر نوع آگهی که از طریق تابلوهای تبلیغاتی محیطی منصوب در سطح شهرها، جاده­ها و بزرگراه­های برون­شهری، تلویزیون‌های شهری، فرودگاه­ها، پایانه­های مسافربری، جایگاه‌های سوخت، ورزشگاه‌ها، میادین ورزشی و یا سایر اماکن عمومی منتشر می­شوند.

1-7-2- تبلیغات چاپی: هر نوع آگهی که در قالب برگه­های تبلیغاتی، کارنما (کاتالوگ)، دفترک (بروشور)، دفترچه ­های راهنما، بسته­بندی کالا، برچسب، کارت ویزیت، سررسید و مانند آنها، به چاپ می ­رسند.

1-7-3- تبلیغات سمعی و بصری: هر نوع آگهی در قالب فیلم­های تبلیغاتی کوتاه و بلند و یا مواد تبلیغاتی دیداری و شنیداری که از طریق رسانه­های دیداری و شنیداری از جمله رادیو، تلویزیون، سینما، فیلم­های نمایش خانگی، تلویزیون­های شهری و مانند آنها پخش می­ شوند.

1-7-4-تبلیغات فضای مجازی: هر نوع آگهی در قالب دیداری یا شنیداری که از رسانه­های دیجیتال پخش و منتشر شود.

1-8- اداره کل: ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها.

1-9- دفتر تبلیغات: دفتر تبلیغات و اطلاع ­رسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع ­رسانی.

1-10- کمیتۀ مرکزی: کمیته مرکزی سازمان­های تبلیغاتی کشور که ‌ریاست‌ آن با معاون‌ امور مطبوعاتی و اطلاع ­رسانی است و اعضای آن عبارتند از «نمایندۀ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «مدیرکل‌ دفتر تبلیغات و اطلاع­ رسانی یا نمایندۀ وی» و «نمایندۀ‌ تام‌‌الاختیار اتحادیۀ‌ سازمان‌های‌ تبلیغاتی».‌

1-11- کمیتۀ تبلیغات استان: کمیته­ای متشکل‌ از «مدیرکل‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان» به عنوان رئیس کمیته، «کارشناس‌ ذیربط» و «معاون‌ استاندار یا نمایندۀ او» که متولی تمشیت امور مربوط به کانون­ها در سطح استان است.

1-12- متقاضی: کانون تبلیغاتی فعال که خواستار دریافت مجوز محتوای تبلیغاتی می‌باشد.

1-13- مجوز سراسری: مجوزی که برای انتشار یا پخش یک آگهی در بیش از یک استان صادر خواهد شد.

 

2 ـ شرایط لازم:

2-1-تبلیغات محیطی:

– کانون فعال در رستۀ خدمات رسانه با زیر  رستۀ رسانه­های محیطی یا رستۀ مشاوره.

2-2- تبلیغات چاپی:

– کانون فعال در رستۀ خدمات رسانه با زیر رستۀ رسانه­های چاپی یا رستۀ مشاوره.

– کانون فعال در رستۀ خدمات تبلیغ یا رستۀ مشاوره.

2-3- تبلیغات سمعی و بصری:

– کانون فعال در رستۀ خدمات رسانه با زیر  رستۀ رسانه­های پخشی یا رستۀ مشاوره.

2-4- تبلیغات فضای مجازی:

کانون فعال در رسته خدمات رسانه با زیر رسته فضای مجازی یا رسته مشاوره.

 

3 ـ مدارک لازم :

3-1- نمونه طرح تبلیغاتی (اعم از متن، تصویر، چند رسانه­ای و …).

3-2- ارایۀ مدارک و مستندات قانونی مربوط به تولید، توزیع و فروش کالا و انجام خدماتی که در آگهی درج شده ­اند.

 

4 ـ فرآیند صدور مجوز :

4-1- فرآیند صدور مجوز استانی:

4-1-1- ثبت درخواست و بارگذاری طرح به همراه مدارک و مستندات لازم در خصوص آگهی در سامانه توسط متقاضی.

4-1-2- بررسی درخواست توسط کارشناس شهرستان مربوطه حداکثر ظرف مدت 24 ساعت.

4-1-3- بررسی درخواست توسط کارشناس استان مربوطه حداکثر ظرف مدت 24 ساعت.

4-1-4- تأیید مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، صدور مجوز و ارسال پیامک به متقاضی.

تبصره 1: در صورت ایراد قانونی در طرح یا مستندات ارائه شده، در هر مرحله، موضوع به متقاضی جهت اصلاح ارجاع داده خواهد شد.

تبصرۀ 2 : درصورت رد درخواست، متقاضی می­تواند ظرف مدت 48 ساعت اعتراض خود را برای ارجاع به دفتر تبلیغات، در سامانه ثبت نماید. پس از بررسی اعتراض توسط دفتر تبلیغات، نتیجۀ قطعی به متقاضی اعلام خواهد شد.

تبصره 3: در صورت کامل بودن مدارک و انطباق کامل طرح­ها با قوانین و مقررات، ادارات کل باید حداکثر ظرف مدت 48 ساعت (اداری) مجوز لازم را صادر نمایند. در غیر این صورت، متقاضی می‌تواند موضوع را به دفتر تبلیغات ارجاع و خواستار رسیدگی شود.

4-2- فرآیند صدور مجوز سراسری:

4-2-1- ثبت درخواست مجوز سراسری و بارگذاری طرح به همراه مدارک و مستندات لازم درخصوص آگهی در سامانه توسط متقاضی در استان مربوطه.

4-2- 2- بررسی درخواست توسط کارشناس استان مربوطه حداکثر ظرف مدت 24 ساعت.

4-2- 3- ارجاع درخواست متقاضی به همراه اعلام نظر مدیرکل استان به دفتر تبلیغات.

4-2- 4- بررسی درخواست توسط کارشناس دفتر تبلیغات حداکثر ظرف مدت 48 ساعت.

4-2- 5- تأیید مدیرکل دفتر تبلیغات، صدور مجوز و ارسال پیامک به متقاضی.

تبصره 1: در صورت ایراد قانونی در طرح یا مستندات ارائه شده، در هر مرحله موضوع به متقاضی جهت اصلاح ارجاع داده خواهد شد.

تبصره 2 : درصورت رد درخواست توسط دفتر تبلیغات، متقاضی می­تواند ظرف مدت 48 ساعت اعتراض خود را برای ارجاع به دفتر تبلیغات در سامانه ثبت نماید. پس از بررسی اعتراض توسط دفتر تبلیغات، نتیجه به متقاضی اعلام می­شود. در صورت اعتراض مجدد، موضوع در کمیتۀ مرکزی طرح و نتیجۀ قطعی اعلام خواهد شد.

تبصره 3 : در صورت کامل بودن مدارک و انطباق کامل طرح­ها با قوانین و مقررات؛ دفتر تبلیغات باید حداکثر ظرف مدت 48 ساعت (اداری) مجوز لازم را صادر نماید.

 

5 ـ مرجع صادرکننده مجوز:

ادارات کل مرجع صدور مجوز انتشار محتوای تبلیغاتی در استان مربوطه هستند و درخصوص مجوزهای سراسری، مرجع صدور مجوز، دفتر تبلیغات است.

 

6 ـ سایر مقررات:

6ـ1ـ صدور مجوز برای هر نوع محتوای‌ تبلیغاتی (آگهی) منوط به رعایت کلیۀ قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور، از جمله مفاد مادۀ (12) آیین‌نامه و همچنین سایر ضوابط و مقررات در حوزۀ انتشار آگهی، به ­ویژه مقررات مذکور در مقدمۀ این دستورالعمل و ماده واحدۀ ممنوعیت تبلیغ سفرهای خارجی مصوب جلسۀ شمارۀ (575) شورای فرهنگ عمومی، قانون ممنوعیت به­ کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب سال 1375 مجلس شورای اسلامی و آیین­ نامۀ اجرایی آن مصوب سال 1394 و آیین­نامۀ اجرایی مادۀ (7) قانون حمایت از حقوق مصرف­کنندگان مصوب سال 1391 است.

6ـ2ـ محتوای تبلیغاتی تأییدشده، باید بدون هیچ­گونه تغییر در محتوا و رنگ آن، در زمان و محل­های اکران و رسانۀ مورد تقاضا و تأییدشده، انتشار یا نمایش داده شود.

تبصره: چنانچه پس از صدور مجوز، عدم اصالت مستندات و مدارک ارائه شده احراز شود، مجوز انتشار محتوای تبلیغاتی ابطال و از ادامۀ انتشار آگهی جلوگیری خواهد شد.

6ـ3ـ مسئولیت محتوای تبلیغاتی و اجرای آن در چارچوب قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه، برعهدۀ دارندۀ مجوز است. ادارات کل ناظر به حسن اجرای قوانین و مقررات تبلیغاتی بوده و در صورت احراز تخلف برابر مقررات برخورد خواهند کرد.

تبصره: رسیدگی به تخلفات در کمیته تبلیغات استان انجام می‌شود و در موارد مشخص شده در آیین­نامه،‌ از سوی ادارات کل به کمیته مرکزی ارجاع خواهد شد.

6ـ4ـ متقاضیان سایر مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اخذ تأییدیۀ محتوای تبلیغاتی مربوط به موضوع مجوز، لازم است در فرآیند ثبت تقاضای مجوز اصلی در سامانه، درخواست مربوط به محتوای تبلیغات خود را ارائه نمایند. مبادی صدور مجوز موظفند بر مبنای آن درخواست، از مرجع صدور مجوز انتشار محتوای تبلیغاتی استعلام نمایند.

6ـ5ـ رعایت مفاد دستورالعمل ساماندهی آگهی و فعالیت های تبلیغاتی در فضای مجازی مصوب کمیته مرکزی سازمان­های تبلیغاتی کشور در انتشار هرگونه محتوای تبلیغاتی و انجام فعالیت تبلیغاتی در فضای مجازی، الزامی است.

6ـ6ـ اخذ مجوز انتشار محتوای تبلیغاتی از طریق پیامک، تابع دستورالعمل «صدور مجوز انتشار محتوای پیامکی» است.

 7ـ در موارد سکوت، ابهام، نقص یا اجمال در این دستورالعمل، آیین‌نامه و قوانین مربوطه ملاک عمل خواهد بود. مرجع رسیدگی به این امر دفتر تبلیغات است.

ـ به منظور شفافیت، جلوگیری از تبعیض و نیز اطلاع متقاضیان از تقاضاهای در نوبت، فهرست متقاضیان مجوز انتشار محتوای تبلیغاتی بر روی سامانه، به صورت برخط، ‌اطلاع­رسانی می­شود. تصویر مجوزهای صادر شده نیز بر روی سامانه قابل مشاهده است.

ـ  این دستورالعمل در (9) بند و (8) تبصره در تاریخ 9/12/1399به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید و از تاریخ تصویب، لازم­الاجراست و از این پس مقررات، دستورالعمل­ها و شیوه­نامه­های مغایر با این دستورالعمل ملغی و بلااثر شده و صدور مجوز انتشار محتوای تبلیغاتی مطابق دستورالعمل حاضر انجام می­گردد. بدیهی است، هرگونه تغییر در مفاد دستورالعمل، منوط به طی فرآیند فنی و حقوقی لازم از مبادی ذیربط (دفتر نوسازی و تحول اداری و دفتر حقوقی و مالکیت فکری) و با تأیید شورای راهبری توسعۀ مدیریت این وزارت­خانه خواهد بود.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید